Co robię

POINTS OF YOU ® – unikatowe procesy rozwojowe dla klientów indywidualnych, specjalistów i organizacji:
» INDYWIDUALNE SESJE ROZWOJOWE z wykorzystaniem metody Points of You ®
» SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCE DO PRACY Z METODĄ i narzędziami Points of You ®
» WARSZTATY I FACYLITACJE pracy grupowej w oparciu o metodę Points of You ®
TUTORING – spotkania rozwojowe dla klientów indywidualnych oraz przygotowanie specjalistów do pracy tutorskiej:
» TUTORING rozwojowy i tutoring kariery
» SZKOLENIA z tutoringu rozwojowego i tutoringu kariery
» SUPERWIZJE dla Tutorów – indywidualne i grupowe

WSPARCIE I DORADZTWO PSYCHOLOGICZNE – dla klientów indywidualnych, jak i organizacji:
» Indywidualne KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE
» TRENINGI i warsztaty psychologiczne
» AUDYTY PSYCHOLOGICZNE w organizacjach
» KONSULTACJE EKSPERCKIE w projektach szkoleniowych, rekrutacyjnych, rozwojowych

 

W swojej pracy łączę osiągnięcia współczesnej psychologii z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w realizacji projektów dla biznesu, edukacji, organizacji pozarządowych i pomocy społecznej.

Przy realizacji wybranych projektów współpracuję z wybranymi specjalistami lub zespołami ekspertów.

W każdej drodze kluczowy jest ten pierwszy krok – skontaktuj się ze mną.