Kim jestem

Od kiedy sięgam pamięcią chciałam zmieniać świat… Na pełen empatii, mądrości, celebracji i akceptacji różnych smaków życia. W zgodzie ze sobą. W zgodzie z innymi. Z odpowiedzialnością za swój proces „stawania się” i za swoje „bycie” w codzienności i świecie. Rozumiejąc jednocześnie, że każdą drogę warto zaczynać od samego siebie, bo – świadomie czy nie – to właśnie sobą „podajemy dalej”. Z tego pragnienia uczyniłam swoją misję.

Na co dzień, wspieram ludzi w ich rozwoju osobistym i zawodowym prowadząc tutoring, konsultacje i treningi psychologiczne oraz unikatowe sesje rozwojowe w oparciu o metodę Points of You®. Przygotowuję też innych do pracy rozwojowej z drugim człowiekiem poprzez szkolenia z tutoringu i mentoringu, warsztaty przygotowujące do pracy z narzędziami i metodą Points of You® oraz superwizje dla Tutorów i Trenerów (indywidualne i grupowe). Ponadto ufam przekonaniu, że dobrostan jednostki przekłada się na efektywność organizacji i jej dalszy wpływ na otoczenie, dlatego również wspieram rozwój organizacyjny poprzez audyty psychologiczne i konsultacje eksperckie w projektach szkoleniowo-rozwojowych. Szczególne znaczenie ma dla mnie praca z ludźmi młodymi, a także rozmaitymi edukatorami oraz liderami społecznymi i biznesowymi – osobami, które mają niekwestionowany wpływ na kształtowanie jednostek i rzeczywistości, w której wspólnie żyjemy.

Mój styl pracy charakteryzuje podejście holistyczne, czyli do człowieka jako całości – z jego umysłem, ciałem, „duchem” i interakcjami ze środowiskiem, w którym żyje. Najchętniej pracuję w nurcie transformacyjno-rozwojowym, który zakłada, że efektem szkoleń i doradztwa – poza przyrostem wiedzy i umiejętności – może być pewien wewnętrzny „ruch” w człowieku, który prowadzi do jego lepszego i bardziej satysfakcjonującego funkcjonowania w codzienności i świecie.